Social media

JoomFish language selector

Логотип

Новини

Як вчасно виявити шкідників у кукурудзі та спланувати їх знищення?

Врожай кукурудзи — один з найцінніших літніх скарбів, але йому з року в рік загрожують два небезпечних злодія. Це кукурудзяний стебловий метелик і бавовникова совка. Після дощів, які пройшли на більшості території України, для стеблового метелика склалися оптимальні умови розвитку — температура +23–28 градусів, вологість не нижче 80 %. Велика кількість опадів сприяє масовому розмноженню шкідника, тоді як суха погода змогла б зупинити його розповсюдження.

Стебловий метелик на кукурудзі

Що стосується бавовникової совки, то останніми роками її чисельність зросла в південних областях, особливо на Одещині. Тому в цьому році можливий спалах її чисельності саме в цих регіонах.

Як захистити свою культуру вологого літа розповідає Людмила Кава, кандидат біологічних наук кафедри ентомології НУБІП.

Людмила Кава

По-перше, для планування захисних заходів необхідно слідувати такому алгоритмові:

 1. встановити наявність даного фітофага у господарстві і оцінити ймовірну загрозу від нього;
 2. вирішити, якому з методів надати перевагу — біологічному чи хімічному. Залежно від вибору планувати строки проведення захисних заходів, оскільки трихограму необхідно застосовувати проти яєць шкідників, а хімічні препарати — на початку відродження гусениць.

Застосування трихограми проти кукурудзяного стеблового метелика

Для використання трихограми визначають динаміку льоту метеликів. Це можна зробити за допомогою світлопасток та пасток з принадою. Наступний крок — визначити початок відкладання яєць візуальним оглядом рослин.

Для обліку яєць на рослинах в 20 місцях поля оглядають по декілька рослин та встановлюють відсоток заселення рослин яйцекладками, а також їх чисельність. ЕПШ для випуску трихограми проти стеблового кукурудзяного метелика — наявність 15 % рослин з яйцекладками.Випуск проводять у два прийоми через 7–8 днів.

Орієнтовні строки в умовах лісостепу України:

 • 1-й випуск — на початку яйцекладки (III декада червня — I декада липня);
 • 2-й випуск — в період масового льоту та яйцекладки шкідника

(I — II декада липня).

Оптимальна норма внесення: 100–150 тис. особин на гектар (співвідношення кількості паразит: господар 1:5 або 1:10).

Розрахунок норми внесення залежно від кількості кладок шкідника на 100 рослин:

 • до 3 кладок — 50 тис/га;
 • 3–5 кладки яєць — 100 тис/га;
 • 6–8 кладок — 150 тис/га;
 • понад 8 кладок — 200 тис/га.

Важливо у разі придбанні партій трихограми звернути увагу на наявність експертної оцінки її видової належності. А також на те, який саме вид трихограми зазначений у цій оцінці. Проти стеблового кукурудзяного метелика ефективною є трихограма бура (Trichogramma evanescens), у той час, як більшість біофабрик займається розведенням видуTrichogramma pintoi. Хімічні заходи зазвичай проводять у фазі викидання волоті.

Чисельність гусениць і ступінь пошкодження ними рослин визначають шляхом огляду 50 рослин на кожній ділянці (по 5 в 10 місцях) і підрахунку кількість отворів з викидами червоточини в стеблах і качанах. Потім стебла та качани розтинають ножем уздовж і підраховують гусениць.

Обробку посівів інсектицидами здійснюють у період масового відродження гусениць при заселенні шкідником більше 10 % рослин. Це відбувається 1–2 рази з інтервалом у 12–14 днів. Використовують наступні препарати:

 • Децис ф — Люкс, к. е. 0,4–0,7 л/га;
 • Карате Зеон 050 CS, мк.с. 0,3 л/га;
 • Кораген 0,15 л/га;
 • Кайзо, в.г. 0,2 кг/га;
 • Ампліго 0,2–0,3 л/га.

Для виз­на­чен­ня строків по­яви ме­те­ликів ба­вов­ни­ко­вої сов­ки та оп­ти­маль­но­го терміну за­сто­су­ван­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин ви­ко­ри­с­то­ву­ють феро­монні па­ст­ки. Сиг­на­лом для за­сто­су­ван­ня три­хо­г­ра­ми є відлов­ 3–4 самців ба­вов­ни­ко­вої сов­ки пер­шо­го­ чи дру­го­го по­коління.

Бавовникова совка на кукурудзі

Про­ти гу­се­ниць ба­вов­ни­ко­вої сов­ки за­сто­со­ву­ють та­кож інсек­ти­ци­ди за на­яв­­­ності по­над 18 % рос­лин (ку­ку­ру­дзи) з яй­це­клад­ка­ми або 6–8 % рос­лин із гу­се­ни­ця­ми пер­шо­го-дру­го­го віків. Пре­па­ра­ти най­доцільніше за­сто­со­ву­ва­ти про­ти гу­се­ниць мо­лод­ших віків, які жив­лять­ся відкри­то і є чут­ли­ви­ми до інсек­ти­цид­ної дії.      

Здорової вам кукурудзи та вдалого врожаю!

ІнтерАГРО - Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання

Основну частину учасників виставки "ІнтерАГРО" складають заводи-виробники сільськогосподарської техніки та обладнання, що все більше відповідає стандартам найбільших світових агропромислових виставок.

На виставці представлені останні досягнення та інновації світового та вітчизняного машинобудування для аграрного сектору, сільськогосподарське обладнання для ремонту та сервісу, запчастини, технології точного землеробства та агроклімату, обладнання та технології для рослинництва, агрохімія.

В рамках виставки відбуваються ряд ділових заходів, тематика яких формується у відповідності до актуальних проблем АПК, з урахуванням останніх світових тенденцій розвитку галузі. Учасники міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів зможуть зорієнтуватись у вирі новинок галузі, зрозуміти напрями розвитку ринку.

Серед яскравих подій виставки – підведення підсумків та нагородження переможців міжнародного конкурсу кращих інноваційних рішень в сільгосптехніці і обладнанні «InterAGRO Innovation Award», який проводиться для того, щоб представники сільськогосподарської галузі дізнавалися про кращі інноваційні рішення в аграрній техніці і обладнанні, а підприємства та організації мали стимул впроваджувати свої інновації в серійне виробництво.

У 2018 році міжнародна виставка «ІнтерАГРО» вкотре підтвердила свої лідируючі позиції як на ринку України, так і на світовій арені. Про це свідчать такі факти:

 • 18 000 професійних відвідувачів;
 • 19 500 відвідувань;
 • 293компанії-експоненти, з них 67 іноземних;
 • 17 країн-учасниць: Австрія, Білорусь, Данія, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Україна, Франція, Швейцарія, Чехія;
 • національні експозиції Німеччини та Франції;
 • колективна експозиція Китаю;
 • 30 унікальних заходів за участю провідних міжнародних та вітчизняних експертів сільськогосподарської галузі;
 • 30 000 кв. м експозиційної площі.

 

Наші виставки

Agro Animal Show - виставка ефективного тваринництва та птахівництва  ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - виставка інноваційних рішень в зерновому господарстві  ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА - виставка високотехнологічного овочівництва, промислового садівництва і виноградарства

Widgetkit

 • Logo 3
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 4
 • Logo 4